Seansa

Politika varstva zasebnosti in osebnih podatkov


Podjetje Luxus Plus d.o.o. – Seansa deluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1,
Ur. l. RS, št. 94/2007) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679) ter
posamezniku, kateremu v sklopu varovanja osebnih podatkov zagotavljamo naslednje pravice:
Zavedamo se odgovornosti pri ravnanju z osebnimi podatki naših strank, obiskovalcev spletne strani
seansa.si in vseh posameznikov, ki ob stiku z nami razkrijejo svoje osebne podatke (v nadaljevanju:
uporabniki) in zagotavljamo ter se zavezujemo, da bomo osebne podatke uporabnikov uporabljali
izključno v namene, navedene v tem dokumentu (Politika varstva zasebnosti in osebnih podatkov).

V tej Politiki varstva zasebnosti in osebnih podatkov (v nadaljevanju: Politika) opredeljujemo načine
zbiranja osebnih podatkov uporabnikov, namene, za katere jih zbiramo, varnostne ukrepe, s katerimi
jih varujemo, osebe, s katerimi jih delimo, ter vaše pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov.
Varovanje in ravnanje z osebnimi podatki uporabnikov je v celoti usklajeno z določbami Splošne
uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679, v nadaljevanju: GDPR), ter drugimi
pravnimi predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov. Naše aktivnosti so skladne z
evropsko zakonodajo in konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS št.181, ETS št. 185, ETS št. 189))
ter zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št.
94/07) in Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15)).

1. Osebni podatki
Osebni podatek je katerikoli podatek o lastnostih, stanju, ravnanju ali razmerju, ki se nanaša na
določeno ali določljivo fizično osebo, torej posameznika, na glede na obliko, v kateri je izražen.
Določljiva fizična oseba pa je tista, ki se jo lahko neposredno ali posredno identificira s pomočjo
njenih identifikacijskih številk (npr. EMŠO, davčna številka, številka zdravstvenega zavarovanja,
telefonska številka, registrska številka vozila), ali s sklicevanjem na dejavnike, ki so značilni za njeno
fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto (npr. zaposlitev, naslov,
funkcijo, položaj ali status v določenem subjektu, ipd.).

Lastnik spletnega mesta, skladno z nameni, opredeljenimi v nadaljevanju te politike zasebnosti, zbira
naslednje osebne podatke:

osnovne podatke o uporabniku (ime in priimek, naslov),
kontaktne podatke in podatke o komunikaciji uporabnika z lastnikom spletnega mesta (e-poštni
naslov, telefonska številka, datum, ura in vsebina poštne ali epoštne komunikacije),
podatke o uporabnikovi uporabi spletnega mesta lastnika spletnega mesta (datumi in ure obiskov
spletnega mesta, obiskane strani oz. URL),
druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno poda lastniku spletne strani ob zahtevi za določene
storitve, ki te podatke zahtevajo.
2. Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, izvedeno v zvezi z
osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani, ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih
podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis,
urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom,
sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje,
anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.

Lastnik spletne strani zbira in obdeluje osebne podatke uporabnikov na naslednjih pravnih podlagah:
• privolitev (soglasje) posameznika,

zakonska in pogodbena podlaga,
zakonit interes.
Lastnik spletne strani ne zbira in ne obdeluje osebnih podatkov uporabnikov, razen kadar mu
uporabniki to omogočite oz. v to privolite:

ko se naročite na prejemanje e-novic,
ko nam posredujete svoje podatke po elektronski pošti,
ko nam izročite svoje podatke v obliki poslovnih vizitk,
kadar za zbiranje osebnih podatkov obstaja zakonska podlaga ali ima lastnik spletne strani zakonit
interes za obdelavo.
Časovno obdobje, v katerem lastnik spletne strani hrani zbrane podatke, je natančneje opredeljeno v
poglavju Hramba osebnih podatkov.

2.1. Obdelava osebnih podatkov na podlagi soglasja
Podjetje Luxus plus d.o.o. – Seansa, zbira in obdeluje osebne podatke uporabnikov za naslednje
namene:

namene pošiljanja e-novic,
obveščanja o svojih storitvah, ponudbah in poslovnih priložnostih ter
vabila na dogodke.
2.2. Obdelava na podlagi zakonov in pogodbenih dogovorov
V primeru, ko je zagotovitev osebnih podatkov pogodbena obveznost, obveznost, ki je potrebna za
sklenitev in izvajanje pogodbe s ponudnikom, ali zakonska obveznost, vas bomo morali prositi za
zagotovitev vaših osebnih podatkov; v primeru, da osebnih podatkov ne boste zagotovili, s
ponudnikom ne boste mogli skleniti pogodbe, prav tako vam ponudnik ne bo mogel izvesti storitev
oziroma dobaviti produktov po pogodbi.

3. Upravljavec osebnih podatkov in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
Upravljavec osebnih podatkov je podjetje Luxus plus d.o.o., Krekova ulica 9, 2310 Slovenska Bistrica.
Podatke obdelujemo skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov. Pooblaščena oseba za
varstvo osebnih podatkov v podjetju Luxus plus d.o.o. je dosegljiva na info@seansa.si.

4. Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam ali v tretje države
Podjetje Luxus plus d.o.o. zbranih osebnih podatkov uporabnikov ne posreduje tretjim osebam ali v
tretje države.
5. Hramba osebnih podatkov
Osebne podatke, ki se jih z osebno in eksplicitno privolitvijo zaupali podjetju Luxus plus d.o.o. z ob
registraciji, prijavi na e-novice, prenosu e-publikacij ali z oddajo povpraševanja, hranimo do vašega
preklica.

Vaše soglasje za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete. Preklic soglasja ne
vpliva na zakonitost zbiranja in obdelave podatkov pred preklicem. Vse ostale osebne podatke v
okviru pogodbenega sodelovanja hranimo v skladu z veljavno zakonodajo.

Za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov skrbimo večplastno. Osebne podatke hranimo v
digitalni obliki, naši računalniški sistemi so zaščiteni s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki
preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo in nepooblaščeno razkritje ali
dostop do vaših osebnih podatkov.

6. Rok hrambe osebnih podatkov
Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, se lahko obdelujejo in hranijo,
dokler obstaja namen oziroma do preklica dane privolitve posameznika.

Osebne podatke posameznika lahko podjetje Luxus plus d.o.o. obdeluje za lastne potrebe do preklica
privolitve z zahtevo za odstranitev osebnih podatkov iz baze, sicer pa le toliko časa, kolikor je nujno
za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani, tj. 10 let za registrirane uporabnike in 5 let
od izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank oziroma za vse ostale uporabnike ter do odjave
naročnika na e-novice oziroma dokler upravljavec ne preneha s svojo dejavnostjo na trgu.

7. Pravice posameznika
Skladno z veljavno zakonodajo ima posameznik pravico dano privolitev kadarkoli preklicati, zahtevati
vpogled, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov. Privolitev za obdelavo osebnih
podatkov lahko kadarkoli prekličete.

V ta namen nam lahko vaš zahtevek kadarkoli pošljete na elektronski naslov info@seansa.si. Na
navedeni naslov lahko posameznik poda tudi pritožbo v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov.
Posameznik pa lahko pritožbo glede obdelave njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno
pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

8. Ravnanje v primeru kršitev
Podjetje podjetju Luxus plus d.o.o., Krekova ulica 9, 2310 Slovenska Bistrica, bo v primeru kršitev
varstva osebnih podatkov nemudoma izvedlo vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične,
organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika.

Vsakega od prizadetih bo o morebitnih kršitvah obvestilo, prav tako bo s tem seznanilo pristojni
nadzorni organ v Republiki Sloveniji.

Slovenska Bistrica, 27.2.2024

Luxus plus d.o.o., Krekova ulica 9, 2310 Slovenska Bistrica